Начало
За нас
Сервиз
Каталог
Събития
Контакти

ПРОИЗВОДСТВО НА МАШИНИ

ДИСТРИБУЦИЯ

за нас

Политиката по качеството на “Машинхед” ЕООД е да се предоставят висококачествени продукти и услуги, отговарящи на нуждите и изискванията на клиентите. Ръководството на “Машинхед” ЕООД се задължава да обсъжда политиката по качеството с всеки един член на организацията и се ангажира да я спазва с ясното съзнаване, че ръководството счита да следва политика на непрекъснато усъвършенстване във всички аспекти от работата на “Машинхед” ЕООД. Успешното съчетаване, натрупаният през годините опит и иновационно мислене, ни помага да сме сред лидерите в бранша..

Получаването на клиентска удовлетвореност от работата е оценка и стимул за развитие на фирмата. Настоящата политика по качеството се основава на следните принципи:

  •  Постоянно изпълнение или надхвърляне на очакванията на клиентите на фирмата, като за целта винаги ще се осигуряват първокласни продукти и услуги. 
  •  Развитие на чувството на отдаденост на служителите и стремеж към постоянно усъвършенстване и желание за постигането на нови успехи.   
  •  Осигуряване на заобикаляща среда и социален климат, които да приобщават служителите към идеите и културата на фирмата.
  •  Осъзнаване, че тясното сътрудничество с доставчиците е предпоставка за постигането на поставените цели.
  • Постоянен стремеж за предаване на иновативното мислене на всички служители и желание да се мотивират и развиват както професионално, така и личностно
  • Извършване на навременни и адекватни превантивни мерки, с цел избягване на рискове и преодоляване на системни несъответствия
  • Поддържане на тази политика, чрез допринасяне за ефективното функциониране на системата за управление на качеството на фирмата, в съответствие с изискванията на международния стандарт БДС EN ISO 9001:2015
  • Спазване на всички законови и нормативни разпоредби на Република България
  • Политиките, които провеждаме да са предпоставка за ефективност и ефикасност
  • Постоянно постигане на поставените цели, като всеки един служител е част от тяхната реализация

Сервиз

Фирма „МАШИНХЕД” ЕООД извършва ремонт, поддръжка и модернизация на машини и съоръжения за мебелното производство
MACHINEHEAD EOOD services include repair, maintenance and modernization of machines and devices for furniture industry
MACHINEHEAD EOOD Dienstleistungen umfassen die Reparatur, Wartung und Modernisierung von Maschinen und Geräten für die Möbelindustrie.

Каталог

Събития

C-Protect

Универсален предпазен шлем

Контакти

Машинхед ЕООД

4000 Пловдив,
България

бул. Шести Септември 222А

+359 32 62 39 43

Ремонтна база:
Пловдив
ул. Голямо Конарско шосе

MACHINEHEAD EOOD

Bulgaria,
4000 Plovdiv

222А '6th September' Blvd.

+359 32 62 39 43

Repair station:
Plovdiv
Goliamo Konarsko Shose Str.

MACHINEHEAD EOOD

Bulgaria,
4000 Plovdiv

222А '6th September' Blvd.

+359 32 62 39 43

Repair station:
Plovdiv
Goliamo Konarsko Shose Str.